Dobrý den, dnes je a svátek má

Prázdninové příměstské tábory pořádané školou

Základní škola Nikolčice nabízí zaměstnaným rodičům možnost přihlásit své dítě do příměstského tábora. Tábory probíhají každý týden v období od 1.7.2016 do 22.7.2016. Náplň činnosti v táboře se odvíjí od tématu na daný týden. Více informací Zde

Upozornění

Upozorňujeme občany, že na hřbitov je vstup se psy zakázán.

Z důvodu velkého množství stížností občanů na volně pobíhající psy žádáme jejich majitele, aby dohlédli na své mazlíčky. Bohužel se vyskytují situace, kdy dochází k usmrcování hospodářských zvířat takto volně pobíhajícími psy. Bude- li odhalen majitel takového psa, bude celá věc předána přestupkové komisi.

zákaz vstupu se psy

upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

Společnsot ČEPS a. s. jakožto vlastník a provozovatel vedení zvlášť a velmi vysokého napětí vyzývá vlastníky či uživatele pozemků, aby odstranili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedení přenosové soustavy. Více informací ZDE

Vláčení a setí

Na obecním úřadě se již vybírají platby za vláčení a setí.

Nikolčický časopis

Oznamujeme občanům, že své příspěvky do Nikolčického časopisu mohou posílat nejpozději do 10.6.2016 na adresu podatelna@nikolcice.cz nebo osobně na OÚ.

lékařská služba

MUDr. Hubačová oznamuje, že ve středu 25.5.2016 bude ordinovat pouze do 14:00 hod.

obecní rozhlas

Žádáme občany o spolupráci. Je-li v obci místo, kde nefunguje rozhlas, popřípadě kde by bylo potřeba rozhlas zesílit, aby tuto skutečnost nahlásili na obecnímu úřadě do středy 25.5.2016 do 9:00 hod.

Upozornění!

Upozorňujeme občany, že vstup na víceúčelové hřiště bez vědomí správce je zakázán.


Žádáme občany, kteří mají na svých předzahrádkách keře a stromy zasahující do chodníků a místních komunikací, aby je upravili do výše dvou metrů tak, aby nebránili volnému pohybu po celé šířce chodníku či komunikace.

Finanční správa informuje

Finanční správa přibližuje lidem problém daňových úniků kresleným humorem. Více informací ZDE

Placení daní složenkou na poště zdarma:druhy daní které lze složenkou bezplatně uhradit
informace o možnosti platit daně složenkou zdarma
pokyny k vyplnění složenky k úhradě daníSdělení k placení daně z nemovitých věcí


Dne 31.5.2016 dojde ke splatnosti daně z nemovitých věcí. Daň lze uhradit složenkou, bezhotovostním převodem z účtu, SIPO nebo hotovostní platbou. 

Daňová složenka: Bezplatné složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou k dispozici na každém územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Současně budou tyto složenky s informací o výši daně z nemovitých věcí a případném přeplatku nebo nedoplatku daně z nemovitých věcí adresně doručovány poplatníkům daně z nemovitých věcí. Za každý kraj bude doručována jedna složenka s výjimkou poplatníků s daní nad 5000 Kč se splatností rozdělenou na dvě splátky (dostanou dvě složenky), jedna zásilka (obálka) potom může obsahovat více složenek, pokud je adresát poplatníkem daně z nemovitých věcí i v jiném kraji. Distribuce složenek bude zahájena na přelomu dubna a května tak, aby všichni poplatníci daně disponovali složenkou s dostatečným předstihem před splatností. Při distribuci bude zohledňováno datum narození poplatníka, složenky dostanou nejdříve nejstarší občané. Daňová složenka není určena právnickým osobám. Právnické osoby budou na daňovou povinnost upozorněny Informací o daňové povinnosti zasílanou do datové schránky. Právnické osoby bez datové schránky obdrží běžnou složenku typu A. 

Bezhotovostní převod z účtu: Daň z nemovitých věcí je možné bezhotovostně uhradit na účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedený u České národní banky, číslo účtu 7755-77628621/0710 variabilní symbol = rodné číslo u fyzické osoby, nebo IČ u právnické osoby, konstantní symbol = 1148; tyto údaje budou uvedeny i na složence distribuované všem fyzickým osobám.

SIPO (soustředěná inkasní platba obyvatelstva): Poplatníci, kteří do 31.1.2016  zaslali příslušnému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, se o placení daně z nemovitých věcí nemusí starat, jejich daňová povinnost bude hrazena zcela automaticky. Těmto poplatníkům proto ani nebude zasílána daňová složenka v rámci jejich adresné distribuce.

Hotovostní platba: Poslední možností je hotovostní platba na pokladně vybraných územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Tento způsob je nejméně výhodný. Je nutné počítat s kapacitním omezením pokladen a tedy i frontami v období před splatností daně.
V případě dalších dotazů k dani z nemovitých věcí nebo jejímu placení je možné kontaktovat pracovníky oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj:
  • Andrea Koščová, tel. 542 192 143, email: andrea.koscova@fs.mfcr.cz
  • Eva Lukášová, tel. 542 192 142, email: eva.lukasova@fs.mfcr.cz
  • Ing. Richard Kunc, tel. 542 192 140, email: richard.kunc@fs.mfcr.czMístní poplatky

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady a poplatek ze psa je již po splatnosti. Od tohoto měsíce se platby každý měsíc navyšují o 100 Kč. Více informací ZDE 

OSSZ informuje

Okresní správa sociálního zabezpečení připomíná, že zaměstnanci, kteří provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jsou povinni prokázat se průkazem s fotografií, kterou vydal orgán nemocenského pojištění.

Pozvánka na Babské hody

Nikolčické baby Vás srdečně zvou na již tradiční Babské hody, které se konají v sobotu 18. června. Průvod začíná v 17:00 hod. od obecního hostince. K tanci a poslechu zahraje dechová muzika Skoroňáci. Těšit se můžete na bohatou tombolu. Vstupné 100 Kč. 

Ztráty a nálezy

Našly se hodinky. Případný majitel si je může vyzvednout na obecním úřadě.

Kontakt

Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice

podatelna@nikolcice.cz
775 118 599

ucetni@nikolcice.cz
776 440 194

starosta@nikolcice.cz
723 723 655

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Středa    08:00 - 12:00
12:30 - 17:00

Anketa

E.ON - kontakt v případě poruchy

Elektřina 800 22 55 77

Plyn 1239

Obec Nikolčice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti